Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove

Poslovi Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove vršiće se u okviru odsjeka i to:

  1. Odsjek za prostorno planiranje i građenje
  2. Odsjek za imovinsko pravne poslove.

Odsjek za imovinsko pravne poslove izvršava zakone, odnosno vrši stručne i druge upravne poslove koji se odnose na: komasaciju, eksproprijaciju i arondaciju zemljišta, vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama, pravni režim državne svojine na nekretninama, evidenciju na nekretninama i pravima na nekretninama, promet nekretnina, privatizaciju imovine, restituciju, informacije, izvještaje, analize i druge poslove  koji se odnose ili su u vezi s pitanjima iz nadležnosti odsjeka.

Odsjek za prostorno planiranje i građenje izvršava zakone, odnosno vrši i druge upravne poslove koji se odnose na: održavanju premjera i katastra zemljišta, postavljanja i obnavljanja geodetske mreže, utvrđivanja i provođenja svih tehničkih i posjedovnih promjena na zemljištu kroz geodetske planove, katastarski operat i slično, poslove vezane za snimanje, kartiranje, iscrtavanje  i izradu grafičkog pregleda, izradu popisa komunalnih uređenja, kao i nadzor na izvršenim snimanjem komunalnih uređaja od strane korisnika istih, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.