Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Ustanove kulture

Datum: 15.01.2017. 16:37

JU Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija

Adresa: Patriotske lige bb, 75260 Kalesija
Tel: 035/631-881 i 035 630 289 (biblioteka)
Radno vrijeme: 07:30 – 16:00 (pauza od 10:00 – 10:30)
e-mail: bkc.kalesija@bih.net.ba


Direktor  je Fahrudin Sinanović, profesor bosanskog jezika i književnoosti

Biografija:

Fahrudin (Muhamed) Sinanović rođen je 16. 09. 1964. godine u Miljanovcima, općina Kalesija. Profesor je bosanskog jezika i književnosti. Nakon osnovne škole i gimnazije, Završio je Filozofski fakultet u Tuzli – Odsjek bosanski jezik i književnost. Radio u JU Informativno-kulturni centar Kalesija, predavao bosanski jezik u OŠ „Memići“, OŠ „Kalesija“ i OŠ „Sapna“. Radio je i u Gradskoj biblioteci Kalesija i bio direktor ove ustanove prije njenog pripajanja JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija. 

Predsjednik je Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona.

Bavi se i književnošću. Autor je knjiga „Merhaba amidža“ i „Kuća na dva sprata plus potkrovlje“. Dva dramska teksta Fahrudina Sinanovića objavljena su u knjizi „Čarolija školske bine“, koja se u školama, u nastavi bosanskog jezika koristi kao priručni udžbenik. Njegovi dramski tekstovi su među najizv0đenijim savremenim dramskim tekstovima u bh. školama. 

Već 20 godina se bavi novinarstvom. Bio glavni urednik Radio Kalesije, te listova „Zeman“ i „Novo vrijeme“. Pisao je ili još uvijek piše za listove: Muslimanski glas, Preporod, Zeman, Zmaj od Bosne, Ljiljan, Novo vrijeme, Sport, Dnevni avaz…

Bio je član redakcije časopisa za književnost i društvena pitanja „Ostrvo“.

Organizacione sposobnosti iskazao je radeći kao član užeg rukovodstva u udruženjima BZK „Preporod“, „Korak“ i „Proaktiva“. Predsjednik je Regionalne koordinacije bošnjačkih nevladinih organizacija za Sjeveroistočnu Bosnu. 

Inicijator je i pokretač manifestacija „Kalesijski šampioni znanja“, „Ikre“ i „Dani Povelje“, koje su priznate kao manifestacije od kantonalnog značaja.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map