Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Uvjerenje o statusu povratnika

Datum: 20.01.2017. 10:58

Na pismeni zahtjev stranke potrebno je zahtjevati:

 

1.Izjava povratnika, raseljene osobe ili izbjeglice iz BiH o izraženoj volji za povratak u ranije prebivalište – izjava lično

 

2.Dokaz da je raseljena osoba ili izbjeglica vratila se u svoje ranije prebivalište ( službena zabilješka lica koje vodi postupak)

 

Zahtjevi se predaju na šalter 5 (protokol) u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map