Vlada FBiH odobrila 350.000KM za tri projekta u Kalesiji

Općinski načelnik Sead Džafić razgovarao je sa Edinom Ramićem ministrom za raseljene i izbjegle osobe FBiH vezano za ulaganja na području naše općine.

Prema riječima ministra Ramića, Vlada FBiH će Općini Kalesija donirati 350.000 KM na ime kapitalnih projekata, kao što su rekonstrukcija i obnova školskih objekata, izgradnja puta Omega-Drvenice te završetak radova na izgradnji sporstke dvorane u Kalesiji.

Općinski načelnik Sead Džafić se zahvalio ministru Edinu Ramiću za pomoć koju je pružio našoj općini rekavši da će ova sredstva uveliko pomoći da se ovi projekti završe ili da se privedu kraju.

Načelnik Sead Džafić je zajedno sa Edinom Ramićem obišao i sportsku dvoranu u Kalesiji gdje ga je upoznao sa aktivnostima koje je neophodno uraditi da bi se sačuvalo propadanje i uništavanje ovog sportskog objekta za čiji završetak su neophodna još velika novčana sredstva.

Ministar Edin Ramić je kazao da će zajedno u saradnji sa načelnikom sve učiniti da Kalesijci budu ravnomjerno zastupljeni prilikom raspodjele sredstava sa većih nivoa vlasti.

Od pomenutih doniranih sredstava od Vlade FBiH 150.000 KM će biti usmjereno u sportsku dvoranu, 100.000 KM za završetak puta Omega-Drvenice i 100.000 KM za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata.