Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za donošenje rješenja o eksproprijaciji

Datum: 20.01.2017. 09:59

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Zemljišno knjižni ulošak (ZK ured Općinskog suda)

2. Odluka o proglašenju opšteg interesa

3. Dokaz o obezbjeđenim sredstvima za naknadu eksproprisanog
zemljišta I nastale štete na posebnom računu

4. Odluka o izgradnji investicionog objekta donijeta u
skladu sa propisima o izgradnji investicionih objekata

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367734, kod šefa odsjeka za geodetske i imovinsko-pravne poslove Mirzet Alić, dipl.pravnik

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map