Zahtjev za donošenje rješenja o komasaciji zemljišta

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Obrazloženje o potrebi komasacije

2.Podaci o komasacionom područiju

3.Broj mjesta na kojima se nalazi zemljište u državnoj
svojini

4.Podaci o uloženim ili planiranim sredstvima za ulaganje u
melioracione radove

5.Prijedlog radova ili mjera koji bi se uporedo radili sa
komasacijom

6.Podatke o troškovima komasacije i izvorima finansiranja

7.Izvod iz prostornog plana općine

8.Karta postojeće putne i kanalske mreže, stanje zemljišta u
državnoj svojini sa ucrtanim područijem komasacije

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367734, Mirzet Alić, dipl.pravnik