Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za donošenje rješenje o arondaciji zemljišta

Datum: 20.01.2017. 09:57

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Odluka o proglašenju opšteg interesa

2.Popis zemljišta predlagača arondacije u kompleksu koji se
obuhvata arondacijom

3.Popis zemljišta koje se predlaže za arondaciju

4.Popis zemljišta koja prdlagač nudi u naknadu

5.Popis zgrada I objekata koje se nudi u naknadu

6.ZK uložak zemljišta koje se nudi u naknadu

7.Dokaz da predlagač arondacije raspolaže sredstvima za
isplatu naknade u novcu

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367734, MIrzet Alić, dipl.pravnik

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map