Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za izdavanje kućne liste na našem obrascu

Datum: 20.01.2017. 11:01

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

1.Popunjava se na osnovu izjave stranke

 

2.Ako je bez takse naknada 2 KM

 

3.Ako je sa taksom onda taksa iznosi 5 KM

 

– Lična karta Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map