Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za obavezno zdravstveno osiguranje branilaca i članova njihovih porodica

Datum: 20.01.2017. 10:48

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

– Kopija uvjerenja o plaćama pripadnika OS BiH podnosioca
zahtjeva

– Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje da su podnosilac
zahtjeva i supruga nezaposleni i da ne ostvaruju pravo na
zdravstvenu zaštitu

– Potvrda Poslovnice zavoda zdravstvenog osiguranja da
podnosilac zahtjeva član porodice koje se osigurava nije
zdravstveno osiguran po bilo kom osnovu

– Potvrda o redovnom pohađanju školovana za djecu

– Rodni list djece

– Kopija lične karte podnsioca zahtjeva i punoljetnih
članova domaćinstva

– Kućna lista ovjerena od nadležnog organa

– Izjava dva svjedoka da se supružnik ne nalazi prijavljen
na Zavodu za zapošljavanje, odnosno da nije zaposlen (ako
nije supružnik nikada bio prijavljen na Zavod za
zapošljavanje)

– Vjenčani list

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za evidenciju, obračun i isplatu prava boračko-invaldiske zaštite

Hasreta Halilčević

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map