Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za obavezno zdravstveno osiguranje RVI

Datum: 20.01.2017. 10:54

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

– Kopija rješenja o priznatom statustu RVI

 

– Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje da su podnosilac zahtjeva i supruga nezaposleni i da ne ostvaruju pravo na

zdravstvenu zaštitu

 

– Potvrda Poslovnice zavoda zdravstvenog osiguranja da podnosilac zahtjeva član porodice koje se osigurava nije zdravstveno osiguran po bilo kom osnovu

 

– Potvrda o redovnom pohađanju školovana za djecu

 

– Rodni list djece

 

– Kopija lične karte podnsioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva

 

– Kućna lista ovjerena od nadležnog organa

 

– Izjava dva svjedoka da se supružnik ne nalazi prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, odnosno da nije zaposlen (ako nije supružnik nikada bio prijavljen na Zavod za zapošljavanje)

 

– Vjenčani list

 

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za socijalno zbrinjavanja, zdravstvenu zaštitu, liječenje, smještaj i profesionalnu orjentaciju vojnih invalida

 

Mirsudin Skopljaković

Zahtjev možete pruzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map