Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za obavezno zdravstveno osiguranje

Datum: 20.01.2017. 10:43

Kao dokazna sredstva za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje potrebno prilažiti:

 1. Kopiju rješenja o priznatom statustu (porodična / lična invalidnina)
 2. Kopiju uvjerenja o plaćama pripadnika OS BiH podnosioca zahtjeva
 3. Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje da su podnosilac zahtjeva i supruga nezaposleni i da ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu
 4. Potvrdu Poslovnice zavoda zdravstvenog osiguranja da podnosilac zahtjeva član porodice koje se osigurava nije zdravstveno osiguran po bilo kom osnovu
 5. Potvrdu o redovnom pohađanju školovanja za djecu
 6. Rodni list djece
 7. Kopiju lične karte podnsioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva
 8. Kućnu listu ovjerena od nadležnog organa
 9. Izjavu dva svjedoka da se supružnik ne nalazi prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, odnosno da nije zaposlen (ako nije supružnik nikada bio prijavljen na Zavod za zapošljavanje)
 10. Vjenčani list

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map