Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za ocjenu tjelesnog oštećenja po osnovu pogoršanja rane, povrede ili oboljenja

Datum: 20.01.2017. 10:28

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Kopiju CIPS lične karte
  2. Ovjerenu fotokopiju medicinske dokumentacije o kontinuitetu liječenja
  3. Ovjerenu fotokopiju najnovije medicinske dokumentacije o stanju rane,   povrede ili oboljenja

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map