Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za odobravanje JNP u slučaju smrti branioca

Datum: 20.01.2017. 10:47

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

– Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji umrlog

– Za demobilisane branioce – uvjerenje o plaćama pripadnika
u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ
odbrane

– Za članove PŠPB i RVI kopija prvostepenog ili revizionog
rješenja

– Kućna lista

– Dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i
stalnim izvorima primanja

– Uvjerenje sa BIRO-a za zapošljavanje za sve nezaposlene
članove domaćinstva

– Izvod iz MKU-ih

– Dokaz da je podnosilac molbe živio u zajedničkom
domaćinstvu sa umrlim u momentu smrti (izjava data u
nadležnom općinskom organu, potvrđena sa dva svjedoka)

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za evidenciju, obračun i isplatu prava boračko-invaldiske zaštite

Hasreta Halilčević

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map