Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja branlaca

Datum: 20.01.2017. 10:48

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

– Uvjerenje o nekažnjavanju

– Ovjerena kopija CIPS lične karte

– CIPS uvjerenje o prebivalištu

– Uvjerenje nije osuđivan za krivična djela nabrojana u
članu 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih
porodica

– Tekući račun

– Uvjerenje da je dobitnik ratnog priznanja \”Zlatni ljiljan\”

– Ovjerena kopija Naredbe za dodjelu ratnog priznanja

– Izjava da nije korisnik penzije ili ili druge novčane
naknade od druge države po osnovu ratnog priznanja i
odlikovanja

– Uvjerenje o statusu podnosioca

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za evidenciju, obračun i isplatu prava boračko-invaldiske zaštite

Hasreta Halilčević

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map