Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak RVI dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

Datum: 20.01.2017. 10:53

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

– Uvjerenje o nekažnjavanju

 

– Ovjerena kopija CIPS lične karte

 

– CIPS uvjerenje o prebivalištu

 

– Uvjerenje nije osuđivan za krivična djela nabrojana u članu 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

 

– Tekući račun

 

– Uvjerenje da je dobitnik ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”

 

– Ovjerena kopija Naredbe za dodjelu ratnog priznanja

 

– Izjava da nije korisnik penzije ili ili druge novčane naknade od druge države po osnovu ratnog priznanja i odlikovanja

 

– Uvjerenje o statusu podnosioca

 

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za socijalno zbrinjavanja, zdravstvenu zaštitu, liječenje, smještaj i profesionalnu orjentaciju vojnih invalida

 

Mirsudin Skopljaković

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map