Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanje prava na osnovno osiguranje

Datum: 20.01.2017. 10:41

Uz zahtjev potrebno prilažiti slijedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
 3. Izvod iz matične knjige vjenčanih (original ili ovjerena fotokopija),
 4. Ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte i prijava mjesta prebivališta,
 5. Potvrda nadležne službe za zapošljavanje,
 6. Potvrda nadležne poreske uprave,
 7. Potvrda zavoda PIO/MIO, onosno zavoda PIO RS (za lica koja su do aprila 1992.godine bila na radnom odnosno na području koje sada obuhvata republika Srpska,
 8. Potvrda nadležnog organa socijalne zaštite,
 9. Potvrda nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 10. Potvrda nadležnog organa za katastar prema mjestu sadašnjeg i prijeratnog prebivališta,
 11. Potvrda nadležnog zemljišno-knjižnog ureda prema mjestu sadašnjeg i prijeratnog prebivališta,
 12. Ovjerena izjaa ili izjava data na zapisnik podnosioca zahtjeva, da ja i moj bračni/vanbračni partner nismo korisnici penzije ili druge naknade od druge države,
 13. Izjava stranke i dva svjedoka da podnosilac zahtjeva nije u radnom odnosu, da nema nikakvih redovnih mjesečnih novčanih primanja i da stalno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine (u izjavi treba da se navede naziv mjesta i opšine življenja),
 14. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa.

NAPOMENA: Potrebno je zaokružiti dokument koji se prilaže uz zahtjev. Prvostepeni organ će po službenoj dužnosti pribaviti potrebna uvjerenja i potvde.dokumenta pod brojem 3. do 13. neophodno je pribaviti i za bračnog/vanbračnog partnera podnosioca zahtjeva

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map