Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida i ostvarivanje lične invalidnine

Datum: 20.01.2017. 10:29

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Kopiju CIPS lične karte
  2. Uvjerenje o pripadnosti OS
  3. Ovjerenu fotokopiju izvorne medicinske dokumentacije za ranjavanje, povredu ili oboljenje
  4. Ovjerenu fotokopiju medicinske dokumentacije o kontinuitetu liječenja
  5. Ovjerenu fotokopiju najnovije medicinske dokumentacije  o stanju rane, povrede ili oboljenja
  6. Izjavu o nekažnjavanju
  7. Izvod iz MKR
  8. Za lica koja imaju prijeratno prebivalište u RS, izjavu da  su se vratili u RS ili žive u FBiH

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map