Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanju prava na ličnu invalidninu po osnovu ranjavanja, povrede ili oboljenja

Datum: 20.01.2017. 10:56

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

– Kopija CIPS lične karte

 

– Uvjerenje o pripadnosti OS

 

– Izvorna medicinska dokumentacijaza ranjavanje, povredu ili oboljenje

 

– Medicinska dokumentacija o kontinuitetu liječenja

 

– Najnovija medicinska dokumentacija o stanju rane, povrede ili oboljenja

 

– Izjava o nekažnjavanju

 

– Izvod iz MKR

 

– Za lica koja imaju prijeratno prebivalište u RS, izjavu da su se vratili u RS ili žive u FBiH

 

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map