Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanju prava na porodičnu invalidninu

Datum: 20.01.2017. 10:45

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

-Uvjerenje o pripadnosti u OSARBIH

-Izvod iz MKU-ih poginulog/nestalog/umrlog

-Lična karta ili CIPS Uvjerenje o prebivalištu

-Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu

-Izjava o nekažnjavanju za sve članove sa navršenih 15
godina života

-Izjava o bračnom stanju supruge potvrđena od dva svjedoka

-Izvodi iz MKR-ih za sve članove

-Uvjerenje o državljanstvu svih članova

-Uvjerenje o primanjima PIO-MIO ili ček-PIO-MIO

-Uvjerenje o pripadnosti OS A RBiH-OBRAZAC broj 1

-Izjava o povratku u prijeratno mjesto prebivališta

-Uvjerenje da li se bavi privrednom djelatnosti

-Izvod iz MKV-ih

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 208 kod referenta za socijalno zbrinjavanja,zdravstvenu zaštitu, liječenje, smještaj porodica šehida-poginulih boraca i porodica umrlih vojnih invalida

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map