Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za priznavanju prava na porodičnu invalidninu

Datum: 20.01.2017. 10:27

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

 1. Uvjerenje o pripadnosti u OSARBIH
 2. Izvod iz MKU-ih poginulog/nestalog/umrlog
 3. Ličnu karta+u ili CIPS Uvjerenje o prebivalištu
 4. Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu
 5. Izjavu o nekažnjavanju za sve članove sa navršenih 15 godina života
 6. Izjavu o bračnom stanju supruge potvrđena od dva svjedoka
 7. Izvode iz MKR-ih za sve članove
 8. Uvjerenje o državljanstvu svih članova
 9. Uvjerenje o primanjima PIO-MIO ili ček-PIO-MIO
 10. Uvjerenje o pripadnosti OS A RBiH-OBRAZAC broj 1
 11. Izjavu o povratku u prijeratno mjesto prebivališta
 12. Uvjerenje da li se bavi privrednom djelatnosti
 13. Izvod iz MKV-ih

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map