Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih

Datum: 20.01.2017. 11:04

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

1.Vjenčani list za roditelje djeteta

 

2.Uvjerenje o prebivalištu za jednog od roditelja

 

3.Uvjerenje o državljanstvu za jednog roditelja djeteta

 

4.Obavezno prisustvo oba roditelja sa ličnim kartama

 

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map