Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na banjsko-klimatsko liječenje

Datum: 20.01.2017. 10:31

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

 1. Uvjerenje o statusu podnosioca
 2. Kopiju CIPS lične karte
 3. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
 4. Kopiju posljednjeg nalaza i mišljenja ljekarske komisije o utvrđenom procentu invalidnosti RVI
 5. Prijedlog za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje
 6. Otpusnu listu iz bolnice ne starija od 30 dana
 7. Medicinsku dokumentaciju i novi laboratorijski nalazi, ne stariji od 30 dana
 8. Preporuku ljekara fizijatra
 9. Uvjerenje o dodjeli najvećeg ratnog priznanja (ukoliko je podnosilac zahtjeva RVI i dobitnik najvećeg ratnog priznanja)

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map