Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na izradu ortopedske obuće

Datum: 20.01.2017. 10:38

Uz zahtjev potrebno prilažiti slijedeće dokumente:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopija CIPS lične karte
  3. Potvrda o potrebi ortopedskog pomagala –  drugog   pomagala za RVI TK  
  4. Kopija rješenja o priznatom statustu RVI
  5. Kopija posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o  utvrđenom procentu invalidnosti RVI

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map