Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na nabavku lijekova

Datum: 20.01.2017. 10:32

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopiju CIPS lične karte
  3. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
  4. Kopiju posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o  utvrđenom procentu invalidnosti RVI
  5. Nalaz i mišljenje ljekara specijaliste sa propisanim lijekovima neophodnim za liječenje rana, povreda, oboljenja  zadobijenog u toku služenja u OS ARBiR  
  6. Ovjerenu kopiju recepata
  7. Predračun iz ovlaštene apoteke

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map