Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na nabavku ortopedskog pomagala

Datum: 20.01.2017. 10:37

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopiju CIPS lične karte
  3. Potvrdu o potrebi ortopedskog pomagala –  drugog   pomagala za RVI TK
  4. Predračun   za ortopedsko pomagalo
  5. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
  6. Kopiju posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o   utvrđenom procentu invalidnosti RVI

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map