Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na putne troškove za liječenje u inostranstvu

Datum: 20.01.2017. 10:35

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

 1. Uvjerenje o statusu podnosioca
 2. Kopiju CIPS lične karte
 3. Mišljenje Konzilija nadležne klinike o potrebi liječenja u inostranstvu
 4. Poziv za liječenje od zdravstvene ustanove u inostranstvu sa datumom prijema
 5. Dokaz da su obezbijeđena sredstva neophodna za   troškove liječenja u inostranstvu
 6. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
 7. Kopiju posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o   utvrđenom procentu invalidnosti RVI
 8. Cijenu povratne karte od svog mjesta boravka do mjesta gdje je upućen na pregled
 9. Za RVI sa paraplegijom način i vrsta prevoznog sredstva  za odlazak i povratak sa liječenja

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map