Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za Uvjerenje o Prijavi na obavezno ZO – ZO1 – raseljenih osoba koja imaju pravo na ZZ

Datum: 20.01.2017. 10:59

Na usmeni zahtjev stranke potrebno je zahtjevati izvod iz :

 

* Prijava-obrazac ZO1,(pribavlja se u knjižari)

 

* zdravstvena knjižica – (pribavlja se u knjižari)

 

* lična karta na uvid

 

* službena evidencija

 

* Takse – oslobođeno

 

Zahtjevi se predaju na šalter 1 za ovjeru u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map