4.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

4.izmjena i dopuna plana JN