5.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-7-5/17
Datum: 31.05.2017. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

 

 1. Dio ROBE
  1. Redni broj 8 se briše;
  2. Dodaje se nova stavka 9 Nabavka javnog sata, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni sporazum, period pokretanja i zaključenja ugovora je maj mjesec, finansiranje iz budžeta općine
  3. Dodaje se nova stavka 10 Nabavka kamena za održavanje cesta, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 15.000,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec, CPV 14210000-6, finansiranje iz budžeta općine
  4. Dodaje se nova stavka 11 Nabavka materijala za deratizaciju, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 1.710,00KM, vrsta postupka je direktni sporazum, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec, CPV 90923000-3, finansiranje iz budžeta općine
  5. Dodaje se nova stavka 12 Nabavka vatrogasne opreme, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 7.325,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec, CPV 35111000-5, finansiranje iz budžeta općine

 

 1. Dio USLUGE
  1. Redni broj 13 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 8.547,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  2. Redni broj 14 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 31.624,00KM, vrsta postupka konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  3. Redni broj 18 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 42.735,00KM, vrsta postupka konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.

 

 1. Dio RADOVI
  1. Redni broj 1 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 70.598,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  2. Redni broj 2 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 21.367,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev period pokretanja i zaključenja ugovora je septembar mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  3. Redni broj 6 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 12.820,00KM, period pokretanja i zaključenja ugovora je juli mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  4. Redni broj 8 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 102.820,00KM, period pokretanja i zaključenja ugovora je avgust mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  5. Redni broj 9 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 136.752,00KM, period pokretanja i zaključenja ugovora je juli mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  6. Redni broj 10 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 12.820,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je septembar mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  7. Redni broj 11 se mijenja i glasi: Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 453.704,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja maj i zaključenja ugovora je septembar mjesec. U ostalom dijelu ostaje neizmjenjeno.
  8. Dodaje se nova stavka 15 Sanacija sanitarnih prostorija na drugom spratu u zgradi općine, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.410,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45000000-7
  9. Dodaje se nova stavka 16 Sanacija kancelarija u prizemlju u zgradi općine, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.410,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45000000-7
  10. Dodaje se nova stavka 17 Izmiještanje dijela korita rijeke Spreče-Sajtovica (II faza), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja i zaključenja ugovora je juni mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45246000-3
  11. Dodaje se nova stavka 18 Nastavak izgradnje nove ulice, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 42.735,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine
  12. Dodaje se nova stavka 19 Izgradnja montažne nadstrešnice, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.710,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45000000-7
  13. Dodaje se nova stavka 20 Uređenje svlačionica FK Rainci Gornji, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 8.547,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45000000-7
  14. Dodaje se nova stavka 21 Uređenje čitaonice u Baručićima, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 4.273,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45000000-7

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić