Bušenje trupa puta na izgradnji pješačke staze i dijela kolektora fekalne kanalizacije na dijelu puta Rainci G.-Petrovice G.

Bušenje trupa puta na izgradnji pješačke staze i dijela kolektora fekalne kanalizacije na dijelu puta Rainci G.-Petrovice G.