Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sanacija dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići, općina Kalesija

Sanacija dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići, općina Kalesija