Sanacija dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići, općina Kalesija

Sanacija dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići, općina Kalesija

3 Tenderska dokumentacija