Adaptacija šalter sale u zgradi općine Kalesija

Adaptacija šalter sale u zgradi općine Kalesija