Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Memićima

Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Memićima