JAVNI POZIV za dostavu ponuda za pružanje usluga tehničkog obezbjeđenja sa uslugom intervencije

Javni poziv tehnička zaštita