Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima

Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima