Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima

3 Tenderska dokumentacija I dio