Praćenje realizacije ugovora za 2017. godinu

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA KALESIJA

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,…)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

Remont kašike za

razgrtanje snijega

za potrebe Službe

civilne zaštite

općine Kalesija

50117300-1

Direktni

sporazum

KUVVET doo Kalesija

4209427460003

2990,28

10 dana

10 dana

 

 

16.2.2017.

27.02.2017.

2.990,28

 

2.

Osiguranje

motornih vozila u

vlasništvu organa

uprave općine

Kalesija za 2017.

godinu

66514110-0

Direktni

sporazum

Triglav

Osiguranje

dioničarsko

društvo

Podružnica

Tuzla

4200247470038

5696,00

godinu dana

prilikom registracije

 

 

 

2.2.2017.

31.01.2018.
5696,00

 

3.

Izrade Glavnog

projekta dijela

sekundarne

fekalne

kanalizacije pored

pješačke staze uz

magistralni cestu

Tuzla-Zvornik M-112 (stara oznaka

M-4), kroz naselja

Petrovice Gornje i

Rainci Gornji,

Općina Kalesija

71242000-6

Direktni

sporazum

Saraj

inženjering

d.o.o.

Sarajevo

4200547270006

5980,00

30 dana

10 dana

 

 

22.2.2017.

10.03.2017.

5.980,00

 

4.

Nabavka

bankarskih usluga

Direktni

sporazum

UniCredit

Bank d.d.

4227162980008

1145,00

godinu dana

15 dana

 

 

31.3.2017.

31.03.2018.

1145,00

 

5.

Nabavka goriva i

maziva

09134220-5

Konkurents

ki zahtjev

Amox – Treyd

d.o.o. Kalesija

4209238060002

18.126,19

tokom godine

30 dana

 

 

17.4.2017.

31.12.2017.

10.858,12

 

6.

Kancelarijski materijal

22800000-8

30100000-0

Konkurents

ki zahtjev

„R&S“ d.o.o. Srajevo

4200056290005

LOT 1-5.981,28

LOT 2-8.809,15

LOT 3-2.532,18

tokom godine

30 dana

 

 

10.03.2017.

31.12.2017.
5002,87

8808,36

2292,51

 

7.

izrada projektne dokumentacije

71000000-8

Otvoreni

postupak

LOT1-Saraj

inženjering d.o.o.

Sarajevo

4200547270006

 

LOT2-JP za

vodoprivrednu

djelatnost “Spreča”

d.d. Tuzla

4209143860001

 

 

LOT3-Trasa doo

Sarajevo

4201009310002

 

 

LOT 4-IBIS d.o.o.

Zavidovići

4218141720007

7370,00

30 dana

10 dana

 

 

1485,00

10 dana

10 dana

 

 

 

 

 

8000,00

30 dana

10 dana

 

 

1200,00

30 dana

10 dana

 

 

3.4.2017.

 

 

 

 

3.4.2017.

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2017.

 

 

 

 

30.3.2017.

31.05.2017.

7370,00

 

 

 

07.04.2017.

1485,00

 

 

 

 

 

 

26.09.2017.

8000,00

 

 

 

04.07.2017.

8000,00

 

8.

Izrada

horizontalne

saobraćajne

signalizacije u

općini Kalesija

50232200-2

Direktni

sporazum

ECOINVEST

DOO TUZLA

4209501700003

2975,00

10 dana

7 dana

 

 

4.4.2017.

21.08.2017.

2975,00

 

 

9.

Nabavka

materijala za čišćenje

39830000-9

Direktni

sporazum

TR KNJIŽARA

IMAMOVIĆ KALESIJA

2528,47

5 dana

30 dana

 

 

3.4.2017.

31.12.2017.
2528,47

 

10.

Građevinsko

zanatski radovi na

poslovnom

objektu JP

“Vodovod i

kanalzacija

Kalesija”

45000000-7

Otvoreni

postupak

GRUPA: DINAMICO

DOO KALESIJA

4210007360001

PAPILON DOO ČELIĆ

420923610007

74769,52

60 dana

30 dana

 

 

 

9.5.2017.

20.09.2017.

74768,98

 

11.

Stručni nadzor nad

izvođenjem

radova

71247000-1

Direktni

sporazum

ATRIUS

PROJEKT DOO

ŽIVINICE

4210040720005

4860,00

tokom trajanja radova

10 dana

 

 

25.3.2017.

13.09.2017.

4860,00

 

12.

Nabavka softvera i računarske opreme

48000000-8

Otvoreni

postupak

GAUSS d.o.o. Tuzla

4209049840005

 

IMEL DOO Lukavac

4209310270009

43000,00

90 dana

30 dana

 

28100,00

30 dana

30 dana

 

 

22.5.2017.

 

 

 

22.5.2017.

23.08.2017.

43000,00

 

 

23.05.2017.

28100,00

 

13

Građevinski radovi

na uređenju

kancelarija za

matičare

45421100-5

Direktni

sporazum

Obrtnička

radnja “GP

Finiš” Kalesija

4310994980002

1775,00

5 dana

10 dana

 

 

26.4.2017.

09.05.2017.

1775,00

 

14

Energetski pregled

(audit) zgrade JU

Centar za socijalni

rad Kalesija

71600000-4

Direktni

sporazum

INZA LAB

D.O.O.

SARAJEVO

4201535630003

1500,00

7 dana

10 dana

 

 

10.5.2017.

10.5.2017.

1500,00

 

15

Medijsko praćenja rada općinskog vijeća, općinskog načelnika i službi za upravu općine kalesija za 2017. godinu

64000000-6

Otvoreni

postupak

FERAL d.o.o.

KALESIJA

4209050770002

 

 

 

 

 

NEON

Solucije d.o.o. Kalesija

4209829770009

LOT 1- Usluge praćenja

putem radio

signala

18000,00

tokom godine

 

 

LOT 2- Usluge praćenje

putem TV signala

19950,00

tokom godine

 

 

 

 

 

 

14.6.2017.

 

 

 

 

 

 

 

14.6.2017.

25.12.2017.

18000,00

 

 

 

 

 

 

25.12.2017.

19950,00

 

16

Bušenje trupa

puta na izgradnji

pješačke staze i

dijela kolektora

fekalne

kanalizacije na

dijelu puta Rainci

G.-Petrovice G.

45255500-4

Otvoreni

postupak

Hidromont

doo Srebrenik

4209097810002

10449,60

7 dana

30 dana

 

 

27.6.2017.

21.08.2017.

8160,00

 

17

Izgradnja puta

„M4-TC Omega –

Drvenički Lug“ II

faza, (izmještanje

dijela korita rijeke

Spreča i Sajtovic –

čišćenje terena),

općina Kalesija

45246000-3

Direktni

sporazum

KUW-ING doo Kalesija

4209950410001

5978,00

10 dana

7 dana

 

 

17.5.2017.

29.05.2017.

5978,60

 

18

Usluga održavanja

programa iz NOVA

paketa za lokalnu

upravu: Docunova,

Datanova i Finova

72267100-0

Direktni

sporazum

ITINERIS

D.O.O. TUZLA

4209718600007

6000,00

tokom godine

10 dana

 

 

8.6.2017.

31.01.2018.

4000,00

 

19

Nabavka licenci za

antivirusni

program

48761000-0

Direktni

sporazum

ITINERIS

D.O.O. TUZLA

4209718600007

1725,00

5 dana

30 dana

 

 

2.6.2017.

07.06.2017.

1725,00

 

20

Izrada regulacionih planova

71242000-6

Otvoreni

postupak

IPSA INSTITUT

doo Sarajevo

4200032270003

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ad Banja Luka

4401555970004

 

 

 

 

 

 

IPSA INSTITUT

doo Srajevo

4200032270003

 

LOT 1- Izrada

Regulacionog

plana Proizvodnoposlovne

zone

Krušik I i Krušik II

9750,00

 

LOT 2- Izrada

Regulacionog

plana Proizvodno

poslovne zone

Kalesija grad,

Kalesijsko polje i

Ćeteništa

16000,00

 

LOT 3- Izrada

izmjena i dopuna

dijela

Regulacionog

plana Južna zona

Kalesija

11750,00

 

 

13.7.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7.2017.

 

 

21

Nabavka javnog

gradskog satatotem

39254100-8

Direktni

sporazum

VRIJEME

d.o.o Ljubuški

4272099120007

5900,00

5 dana

 

 

19.5.2017.

23.05.2017.

5900,00

 

22

Kolektivno osiguranje

zaposlenih od

posljedica

nesretnog slučaja

Direktni

sporazum

Triglav Osiguranje

dioničarsko

društvo

Podružnica

Tuzla

4200247470 038

4680,00

1 godina

12 mjesečnih rata

 

 

8.6.2017.

31.05.2018.
4680,00

 

23

Revizija glavnih

projekata

71242000-6

Otvoreni

postupak

JP za prostorno

planiranje i

uređenje grada

“Uenica” d.o.o.

Zenica

4218080080000

2222,00

10 dana

10 dana

 

 

27.7.2017.

20.09.2017.

2222,00

 

24

Nabavka kamenog

materijala za

održavanje puteva

14210000-6

Konkurents

ki zahtjev

DŽALE ISKOP

d.o.o. Kalesija

4210068070006

14750,00

prema potrebama

30 dana

 

 

13.7.2017.

24.11.2017.

14.750,00

 

25

Izrada glavnog

projekta

sekundarne

fekalne

kanalizacije

općine Kalesija

(Mjesne

zajednice:

Kalesija,

Prnjavor,

Miljanovci)

71242000-6

Otvoreni

postupak

Saraj

inženjering

d.o.o.

Sarajevo

4200547270006

9780,00

90 dana

30 dana

 

 

21.8.2017.

02.02.2018.

9780,00

 

26

Pružanje usluga

protivprovalne

zaštite sa uslugom

intervencije na

objektu-zgradi

općine Kalesija,

prostorijama

mjesnog ureda

Tojšići i

prostorijama

Poslovnoinkubacionog

centra u objektu

Sportske dvorane

u Kalesiji

31625000-3

Direktni

sporazum

SECURITAS

AGENCIJA ZA

ZAŠTITU

D.O.O.

4227417480004

4800,00

godinu dana

30 dana

 

 

23.6.2017.

23.06.2018.
4800,00

 

27

Nabavka

građevinskog

materijala za

uređenje

svlačionice FK

Rainci Gornji i

čitaonice u

Baručićima

44110000-4

Konkurentski zahtjev

DOO”PGM

COMPANY” KALESIJA

4209220360009

9169,66

7 dana

30 dana

 

 

25.7.2017.

23.08.2017.

9169,85

 

28

Izrada glavnih projekata

71242000-6

Otvoreni

postupak

Aikinženjering

d.o.o Banovići

4209074950001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIUS

PROJEKT DOO

ŽIVINICE

4210040720005

 

 

 

 

 

 

“GEORAD” DOO Tuzla

4209239970002

LOT 1- Izrada glavnog

projekta pješačke

staze sa

odvodnjom

površinske vode sa

kolovoza i

pješačke staze

pored magistralne

ceste II reda

Međaš-DubraveŽivinice

oznake M-

212 dionica Međaš

raskršće-pista

Masle

2500,00

35 dana

10 dana

 

LOT 2- Izrada glavnog

projekta za

izgradnju

hladnjače

7000,00

45 dana

10 dana

 

LOT 3-Izrada elaborata o

geotehničkim

karakteristikama

terena i izrada

glavnog projekta

sanacije klizišta u

naselju Lipovice

7790,00

30 dana

10 dana

 

 

18.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2017.

 

 

29

Uređenju puta za

Zelinu od

skretanja sa M4 do

mosta na Spreč

45233120-6

Direktni

sporazum

Autoprevoznik Efendić Huso Kalesija

4309804330009

5010,00

10 dana

7 dana

 

 

11.7.2017.

21.7.2017.

5010,00

 

30

Održavanje

motornih vozila u

vlasništvu organa

uprave Općine

Kalesija za 2017.

godinu

50112000-3

Direktni

sporazum

OR “MEŠIĆ”

Kalesija

4309763800003

6930,50

tokom godine

30 dana

 

 

25.7.2017.

6930,50

 

31

Sanacija dijela

uticajnog klizišta u

naselju Jajići,

općina Kalesija

45000000-7

Otvoreni

postupak

DŽALE ISKOP

d.o.o. Kalesija

4210068070006

47603,17

30 dana

30 dana

 

 

4.10.2017.

31.10.2017.

47602,65

 

32

Izrada izmjena i

dopuna dijela

regulacionog

plana Sjeverna

zona Kalesija

71242000-6

Otvoreni

postupak

Projekt ad Banja Luka

4401555970004

5400,00

6 mjeseci

30 dana

 

 

15.9.2017.

28.12.2017.

5400,00

 

33

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNIH TOKOVA U HIDANIMA I KALESIJI GORNJOJ

71242000-6

Otvoreni

postupak

„Inpros“ d.o.o. Mostar

4227692780000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design & QC

d.o.o.

Sarajevo

4201327100009

LOT 1- Izrada studije za

izdavanje

prethodne vodne

saglasnosti za

kružni tok u

Hidanima i Kalesiji

Gornjoj

2000,00

10 dana

10 dana

 

LOT2- Izrada elaborata o

geološkim i

geomehaničkim

ispitivanjima

terena za kružni

tok u Hidanima i

Kalesiji Gornjoj

4000,00

10 dana

10 dana

 

 

 

25.9.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9.2017.

29.09.2017.

2000,00

 

 

 

 

 

 

09.01.2018.

4000,00

 

34

Asfaltiranje

bočnog kraka puta

u Dubnici prema

groblju, općina

Kalesija

45233222-1

Direktni

sporazum

“IZGRADNJA”

d.o.o. za

građevinsko

komunalne

poslove

TEOČAK

4209369590007

5990,82

10 dana

7 dana

 

 

15.8.2017.

30.09.2017.

5990,82

 

35

Izrada izvedbenog

projekta probnoeksploatacionog

bunara sa

revizijom projekta

71240000-2

Direktni

sporazum

Design & QC

d.o.o.

Sarajevo

4201327100009

5800,00

10 dana

10 dana

 

 

23.8.2017.

06.09.2017

5800,00

 

36

Izrada elaborata

sanitarne zaštite

izvorišta „Krušik“,

općina Kalesija

71241000-9

Direktni

sporazum

Zavod za

vodoprivredu

d.d. Sarajevo

4200177320009

5995,00

21 dan

10 dana

 

 

25.9.2017.

18.10.2017.

5995,00

 

37

ASFALTIRANJE

LOKALNIH PUTEVA

(MZ PRNJAVOR,

MILJANOVCI,

SARAČI-LIPOVICE)

45233220-7

Otvoreni

postupak

DŽALE ISKOP

d.o.o. Kalesija¸

4210068070006

48600,00

20 dana

30 dana

 

 

2.10.2017.

20.12.2018.

48600,00

 

38

NABAVKA

VATROGASNE

OPREME

35111000-5

Konkurents

ki zahtjev

Eurovez d.o.o. Tešanj

4218558120002

4639,00

15 dana

30 dana

 

 

2.10.2017.

06.11.2017.

4639,00

 

39

Nabavka oznaka za

taxi stajališta

34992200-9

Direktni

sporazum

JAVNO

KOMUNALNO

PREDUZEĆE

“SAOBRAĆAJ I

KOMUNIKACI

JE-TUZLA”

D.O.O. TUZLA

4209928240003

993,90

30 dana

30 dana

 

 

2.11.2017.

28.11.2017.

993,90

 

40

Uređenje dječijeg

parka i pješačke

staze Spreča

45236210-5

Direktni

sporazum

KP”KOMUNA

LAC”DD

KALESIJA

4209384980008

5846,10

10 dana

7 dana

 

 

21.9.2017.

27.09.2017.

5846,10

 

41

IZRADA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

71242000-6

Otvoreni

postupak

Design & QC

d.o.o.

Sarajevo

4201327100009

 

 

 

 

 

 

 

URBIS

CENTAR Banja Luka

4403168840006

LOT1- Izrada glavnog

projekta mosta na

rijeci Bukovici

(Kalesijsko polje-

Lugovi)

4000,00

30 dana

10 dana

 

LOT2- Izrada

investicionotehniče

dokumentacije za

izdavanje vodne

saglasnosti za

izgradnju

3210,00

30 dana

10 dana

 

 

25.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2017.

09.01.2018.

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2017.

3210,00

 

42

Izgradnja ulične

rasvjete u

Raincima G.

34993000-4

Direktni

sporazum

NEON

Solucije d.o.o. Kalesija

4209829770009

5117,95

10 dana

7 dana

 

 

16.10.2017.

28.12.2017.

5117,95

 

43

Elektroinstalatersk

i radovi na zgradi

vodovoda

45310000-3

Direktni

sporazum

DINAMICO

DOO KALESIJA

4210007360001

2009,77

7 dana

7 dana

 

 

16.10.2017.

24.10.2017.

2009,77

 

44

Nabavka polovnog

motornog vozila

34115300-9

Direktni

sporazum

OR “MEŠIĆ”

Kalesija

4309763800003

6900,00

7 dana

30 dana

 

 

25.10.2017.

25.10.2017

6900,00

 

45

Nabavka uređaja

za kontrolu radnog

vremena

35125200-8

Direktni

sporazum

SECURITAS

AGENCIJA ZA

ZAŠTITU

D.O.O.

4227417480

004

3070,24

10 dana

30 dana

 

 

1.11.2017.

30.11.2017.

3070,24

 

46

Čišćenje i uređenje

poljoprivrednog

zemljišta i

odvodnih kanala

k.o. Donji Rainci,

k.o. Vukovije i k.o.

Jeginov Lug

45247112-8

Otvoreni

postupak

doo”HIH” Živinice

4209451680006

104016,40

30 dana

30 dana

 

 

1.12.2017.

 

 

47

Čišćenje i uređenje

odvodnih kanala

na općinskom

poljoprivrednom

zemljištu (k.o.

Jeginov Lug)

45247112-8

Otvoreni

postupak

doo”HIH” Živinice

4209451680006

43301,28

30 dana

30 dana

 

 

1.12.2017.

 

 

48

IZRADA PROJEKATA I ELABORATA

71242000-6

Otvoreni

postupak

Institut za

građevinarstvo “IG” Banja

Luka

4400918310005

LOT 1- Izrada projekta

uređenja i čišćenja

općinskog

poljoprivrednog

zemljišta (k.o.

Gojčin)

3900,00

30 dana

10 dana

 

LOT2- Izrada elaborata

saobraćajnog

rješenja za Kalesiju

Centar-urbana

zona

3390,00

30 dana

10 dana

 

LOT 3-Izrada glavnog

projekta kružnog

toka Simin han-

Međaš-granica

entiteta M112 (M4

stara oznaka) sa

regionalnom

cestom Kalesija

Sapna i

novoplaniranom

lokalnom cestom

Kalesija pogon-

Sprečko polje-

Drvenice-Osmaci

3700,00

30 dana

10 dana

 

LOT 4-Izrada glavnog

projekta kružnog

toka na spoju

lokalne ceste

Tojšići-Hidani i

regionalne ceste

Tojšići-Kikači-

Požarnica sa

magistralnom

cestom Simin han-

Međaš-granica

eniteta M112 (M4

stara oznaka)

3300,00

30 dana

10 dana

 

 

25.12.2017.

12.02.2018.

3900,00

 

 

 

 

 

 

49

Stručni nadzor nad

izvođenjem

radova na projektu

unapređenja

uslova razvoja

Proizvodnoposlovne

zone

Kalesija Grad,

Kalesijsko polje i

Ćeteništa

(Izgradnja

saobraćajnica i

odvodnja otpadnih

voda)

71247000-1

Direktni

sporazum

ATRIUS

PROJEKT DOO

ŽIVINICE

4210040720005

2700,00

tokom trajanja radova

10 dana

 

 

13.11.2017.

 

 

50

Asfaltiranje

lokalnih puteva

(MZ Kalesija

Centar)

45233220-7

Otvoreni

postupak

DŽALE ISKOP

d.o.o. Kalesija

4210068070006

36960,00

15 dana

30 dana

 

 

19.12.2017

16.01.2018.

36960,00

 

51

Izrada glavnog

projekta nove ulice

71242000-6

Otvoreni

postupak

ARTING BH d.o.o. Sarajevo

2899,00

30 dana

30 dana

 

 

28.12.2017.

 

 

52

Usluge pjevača za

obilježavanje Nove

godine

92312120-8

Direktni

sporazum

Grand

Production

d.o.o.

Beograd

101664840

5866,74

doček Nove godine

1 dan

 

 

16.11.2017.

17.11.2017.

5867,49

 

53

Javno izvođenje

vatrometa na

obilježavanju Nove

godine

24613200-6

Direktni

sporazum

Obrtnička djelatnost

“Neronpirotehnika” vl.Osmanović

Amir

4310389010000

2500,00

doček Nove godine

10 dana

 

 

30.11.2017.

08.01.2018.

2500,00

 

54

Izrada eksploatacionog

bunara BK4

45245000-6

Direktni

sporazum

d.o.o. GeoMehanic

Gornje

Petrovice bb

Kalesija

4210234000003

5970,00

20 dana

7 dana

 

 

12.12.2017.

 

 

55

Nabavka

novogodišnjeg

materijala

 

30199792-8

Direktni

sporazum

OFF-SET d.o.o. Tuzla

4209109760006

4094,00

5 dana

10 dana

 

 

19.12.2017.

28.12.2017.

4094,00

 

56

Sanacija propusta

za vodu na

lokalnom putu

Zelina-Gajići-

Delići, općina

Kalesija

45221220-0

Direktni

sporazum

DŽALE ISKOP

d.o.o. Kalesija

4210068070006

5950,00

5 dana

7 dana

 

 

25.12.2017.

28.12.2017.

5950,00

 

57

Renoviranje

kancelarije

sekretarice i šefa

kabineta

45432000-4

Direktni

sporazum

Obrtnička

radnja “GP

Finiš” Kalesija

4310994980002

1878,00

5 dana

10 dana

 

 

25.12.2017.

28.12.2017.

2.197,26

 

58

Stručni nadzor nad radovima na sanaciji lokalnog puta i dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići II faza

71242000-6

Otvoreni

postupak

ARTING BH d.o.o. Sarajevo

4201906550008

1373,00

tokom trajanja radova

10 dana

 

 

12.01.2018.

 

 

59

Asfaltiranje lokalnih puteva (MZ Gojčin)

45233220-7

Otvoreni

postupak

“IZGRADNJA”

d.o.o. za

građevinsko

komunalne

poslove

TEOČAK

4209369590007

17400,00

15 dana

30 dana

 

 

18.01.2018.

22.05.2018.

17400,00

 

60

Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)

45233000-9

Otvoreni

postupak

“IZGRADNJA”

d.o.o. za

građevinsko

komunalne

poslove

TEOČAK

4209369590007

125197,65

45 dana

30 dana

 

 

18.01.2018.

30.04.2018.

125197,65

 

61

Sanacija lokalnog puta i dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići II faza

45000000-7

Otvoreni

postupak

“IZGRADNJA”

d.o.o. za

građevinsko

komunalne

poslove

TEOČAK

4209369590007

56000,00

30 dana

30 dana

 

 

18.01.2018.

 

 

62

Izgradnja montažne nadstrešnice sa osmatračnicom

45255400-3

Konkurentski zahtjev

DINAMICO

DOO KALESIJA

4210007360001

 

18032,74

30 dana

30 dana

 

 

18.01.2018.

Sporazumni raskid ugovora

 

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P. Potpis odgovorne osobe

________________________