Sanacija klizišta u Lipovicama I faza

Sanacija klizišta u Lipovicama I faza