Sanacija lokalnog puta i dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići II faza

Sanacija lokalnog puta i dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići II faza