Sanacija udarnih rupa na putu Memići-Osmaci

Sanacija udarnih rupa na putu Memići-Osmaci