Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju gradske dvorane

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/3-Tenderska-dokumentacija-I-dio-2.doc