Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji

Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji.