Nepredviđeni radovi na izgradnji primarnog glavnog kolektora u dijelu naselja Kalesija

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/3-Tenderska-dokumentacija-I-dio.docx