Izrada glavnog projekta nove ulice u proizvodno-poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa

Izrada glavnog projekta nove ulice u proizvodno-poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa