Nevladine organizacije i udruženja sa područja općine Kalesija

Udruženje Roma “Saeroma” Kalesija
predstavnik/predsjednik Mirsad Omerović
tel: 061 804 883
e-mail: sae.roma@hotmail.com

Omladinsko udruženje “Dom” Rainci Gornji
predstavnik/predsjednik: Jasmin Pilavdžić
tel: 061 412 020
adresa: Rainci Gornji

Organizacija mladih “OM” Kikači
predstavnik/predsjednik: Mirsad Selimović
tel: 061 875 677
adresa: Kikači bb

Asocijacija mladih Općine Kalesija “AMOK”
predstavnik/predsjednik: Miralem Huremović
tel: 061 406 097
adresa: Patriotske lige bb

Centar za mlade Tojšići “CEZAM” Tojšići 
predstavnik/predsjednik: Ismet Delić
tel: 061 282 530
adresa: Tojšići centar bb

Kulturno umjetničko društvo “Narcis” Rainci Gornji
predstavnik/predsjednik: Muharem Hadžić
tel: 
adresa: Rainci Gornji

Kulturno umjetničko društvo “14.maj” Tojšići
predstavnik/predsjednik: Damir Šmigalović 
tel: 061 896 888
adresa: Tojšići bb

Kulturno umjetničko društvo “Halisije” Kalesija
predstavnik/predsjednik: Omer Muminović 
tel: 061 101 504 
adresa: Trg šehida Kalesija 

Kulturno umjetničko društvo “7.april” Vukovije
predstavnik/predsjednik: Sumbul Herić 
tel: 061 661 060 
adresa: Vukovije Donje bb

Kulturno umjetničko društvo “Biser” Tojšići 
predstavnik/predsjednik: Mehmed Hodžić
tel: 061 295 776
adresa: Tojšići centar bb

Kulturno umjetničko društvo “Rainci Gornji”
predstavnik/predsjednik: Edis Mešić
tel: 061 567 691
adresa: Rainci Gornji

Kulturno umjetničko društvo “Sevdah” Seljublje
predstavnik/predsjednik: Mina Hodžić
tel: 062 925 423
adresa: Seljublje bb

Ekološko udruženje građana “EKO ZELENI” Kalesija
predstavnik/predsjednik: Muhamed Omerović
tel: 061 727 831
adresa: Memići bb

Crveni križ Općine Kalesija 
predstavnik/predsjednik: Safet Šahmanović
tel: 061 731 450
adresa: Kalesijskih brigada 

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Osmijeh nade” Kalesija
predstavnik/predsjednik: Fadil Smajlović
tel: 062 978 290
adresa: Senada Požegića (Holandske kućice)

Udruženje pčelara “Behar” Kalesija 
predstavnik/predsjednik: Hazim Hamzić
tel: 035 631 300
adresa: Patriotske lige bb

Udruženje građana za razvoj civilnog društva “CITIZEN”
predstavnik/predsjednik: Mirsad Hasanović
tel: 061 732 767
adresa: Senada Požegića

Udruženje građana “Romi” Kalesija 
predstavnik/predsjednik: Alaga Alimanović
tel: 061 960 151
adresa: Kalesija bb

Udruženje “Birač” Kalesija
predstavnik/predsjednik: Smail Sakić
tel: 061 392 895
adresa: Senada Požegića

Umjetnička grupa “Magaza” Miljanovci 
predstavnik/predsjednik: Mehmed Đedović
tel: 061 283 674
adresa: Miljanovci bb

Udruženje poljoprivrednika “Krušik” Vukovije Gornje
predstavnik/predsjednik: Hamzalija Kulanić
tel: 035 635 286 (Reuf)
adresa: Vukovije Gornje

Udruženje penzionera umirovljenika Općine Kalesija
predstavnik/predsjednik: Ahmet Zulić
tel: 061 272 574
adresa: Kalesijskih brigada

Udruženje progranika “Gornja Spreča” Kalesija
predstavnik/predsjednik: Mehmed Tosumbegović
tel: 061 957 935
adresa: Kalesijskih brigada

Udruženje građana logoraša Kalesija
predstavnik/predsjednik: Mujo Tosumbegović
tel: 061 104 435
adresa: Patriotske lige bb

Udruženje građana Srpsko građansko vijeće Kalesija
predstavnik/predsjednik: Živoin Miljanović
tel: 065 999 110
adresa: Žrtava genocida u Srebrenici

Organizacija ratnih vojnih invalida Kalesija 
predstavnik/predsjednik: Mumin Avdić
tel: 035 631 294
adresa: Kalesija bb

Udruženje veterana rata 1992-1995, PTSP-a
predstavnik/predsjednik: Rusmir Hasanović
tel: 061 810 377
adresa: Kalesijskih brigada

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” 
predstavnik/predsjednik: Fadil Hamzić
tel: 
adresa: Kalesija centar bb

Organizacija demobilisanih boraca “ODB Kalesija”
predstavnik/predsjednik: Osman Poljaković
tel: 061 949 872
adresa: Patriotske lige bb

U.G. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca “OPŠ i PB-Kalesija”
predstavnik/predsjednik: Suljo Javrić
tel: 061 654 152
adresa: Kalesijskih brigada 

Udruženje antifašista i boraca narodno oslobodilačkog rata BiH “UABNOR BiH”
predstavnik/predsjednik: Sejfo Softić
tel: 062 461 629 
adresa: Žrtava genocida u Srebrenici

Udruženje civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata
predstavnik/predsjednik: Ramiz Baručić
tel: 
adresa:Kalesijskih brigada

Udruženje građana “Zlatni ljiljan”
predstavnik/predsjednik: Ševal Selimović
tel: 
adresa:

Udruženje mladih umjetnika amatera “Amaterska scena”
predstavnik/predsjednik: Admir Mustafić
tel: 061 899 374
adresa: Vukovije Donje bb

Udruženje mladih “Vukovije”
predstavnik/predsjednik: Alen Majdančić
tel: 
adresa: Vukovije Donje zgrada Doma kulture bb

Udruženje žena oboljelih od raka „Nijemi krik“ Kalesija
predstavnik/predsjednik: Hajra Jahić – Bajrić
tel: 062 427 943
adresa: Žrtava genocida u Srebrenici (zgrada Kahrimanović)

Udruženje mladih aktivista „UMAK“ Kalesija
predstavnik/predsjednik: Jasmin Subašić
tel: 063 519 954
adresa: Patriotske lige 24 (prostorije MSŠ Kalesija)
e-mail: umak.info@gmail.com 
facebook: https://www.facebook.com/umak.kalesija/?fref=ts

Planinarsko društvo „Kalesija“ Kalesija
predstavnik/predsjednik:
tel: 
adresa: 

Udruženje žena oboljelih i liječenih od raka dojke, drugih karcinoma njihovih porodica i prijatelja „Ženo, majko, sestro…“ Kalesija
predstavnik/predsjednik: Nasiha Pjanić
tel: 061 800 304
adresa:ul. Žrtava genocida u Srebrenici b.b
e-mail: zeno.majkosestro@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/Zenomajko.sestro2017?fref=ts

Udruženje građana poljoprivrednika „Agrorazvoj“ Gojčin
predstavnik/predsjednik: Milisav Garić 
tel: 061 956 555
adresa: Gojčin bb

Udruženje za razvoj lokalne zajednice „Progres“ Kalesija
predstavnik/predsjednik:
tel: 
adresa:

Udruženje građana „Spektar“ Kalesija
predstavnik/predsjednik:
tel: 
adresa:

Udruženje Roma „Glas Roma“ Petrovice Gornje
predstavnik/predsjednik:
tel: 
adresa:

Planinarsko društvo „Resnik“ Memići
predstavnik/predsjednik:
tel: 
adresa:

Asocijacija za kreiranje i razvoj pozitivnih vrijednosti „Pro-Aktiva“ 
predstavnik/predsjednik:
tel: 
adresa:

Udruženje građana “Sumeeja” udruženje žena
predstavnik/predsjednik: Rasema Hamzić
tel: 035 617 182
adresa:

Udruženje za unaprjeđenje kulturnog, zdravog i moralnog života lokalne društvene zajednice “Elif”
predstavnik/predsjednik: Mersed Suljkanović
tel: 
adresa: Ul. Žrtava Genocida u Srebrenici
facebook: https://www.facebook.com/ElifKalesija/