Općinski načelnik prisustvovao konferenciji pod nazivom „Regulаtorna reforma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u sаrаdnji sa implementatorima Projekta LIFE, Britanskom аmbаsadоm i Međunarodnom finansijskom korporacijom – IFC, članicom Grupacije Svјеtskе bаnkе, organiziralo konferenciju pod nazivom „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“. Tokom konferencije su predstavnici općina i gradova iz Federacije BiH imali priliku razmijeniti znanja, te u aktivnoj diskusiji tražiti rješenja za praktična pitanja i izazove s kojima se njihove lokalne zajednice suočavaju u procesu provođenja regulatornih reformi u cilju ubrzavanja ekonomskog razvoja zemlje i privlačenja investicija.

Pomenutoj konferenciji prisustvovali su općinski načelnik Sead Džafić te savjetnik Fikret Suljkanović.

“Grupacija Svjetske banke provela je reforme u 39 općina do sada, mi smo se stavili na raspolaganje da u ovoj godini i mi krenemo sa provedbom određenih reformi kada je u pitanju Kalesija. Obavili smo razgovore sa predstavnicima Grupacije i Međunarodne finansijske korporacije – IFC, te se nadamo da ćemo biti među osam općina u kojima će se reforma provoditi u ovoj godini”, istakao je načelnik Sead Džafić.

Načelnik je mišljenja da ovakve konferencije doprinose dobroj saradnji između općina i gradova, posebno kada je riječ o prezentaciji pozitivnih primjera i projekata koji su donijeli bolju zaposlenost i bolje uslove života.

Mi smo s predstavnicima općina iz cijele Federacije BiH podijelili iskustva stečena implementacijom različitih projekata regulatornih reformi, koje je Grupacija Svjetske banke provodila u lokalnim zajednicama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine tokom posljednjih desetak godina. Dosadašnja iskustva ukazuju da su većinu investicija u BiH poduzeli već prisutni investitori, a najveći dio poslovnog života se odvija na lokalnom nivou, skoro 80%. Na osnovu toga jasno je da je neophodno intenzivirati rad s postojećim investitorima i kroz obostrano koristan dijalog ukazati na otvorena pitanja i prepreke budućim investicijama. Ovo će postati smjernice za daljnje unapređenje regulatornog okvira u lokalnim zajednicama koje učestvuju u projektu. Ovim putem želim zahvaliti Britanskoj ambasadi i Grupaciji Svjetske banke na podršci i doprinosu u procesu provođenja regulatornih reformi u Federaciji BiH – rekao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.