Čestitka općinskog načelnika u povodu 25.godišnjice od formiranja Drugog korpusa ARBiH

U ime Općine Kalesija i u svoje lično ime, svim pripadnicima Drugog korpusa Armije Repubike Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 25.godišnjice od formiranja Korpusa.

Drugi korpus Armije RBiH imao je značajnu ulogu u oslobađanju Kalesije, 23.maja 1992.godine kada se pokazalo neprijateljskim snagama da se mogu poraziti i da se daleko nadmoćnija armija može zaustaviti hrabrošću momaka i djevojaka koji su stali u odbranu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

Drugi korpus je bio snaga koja je doprinijela očuvanju Bosne i Hercegovine posebno teritorije na kojoj se danas nalazimo slobodni.

Posebnu zahvalnost upućujem porodicama šehida i palih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim boracima koji su dali dio sebe za temelje slobode i za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.

 

Općinski načelnik
Sead Džafić