Dodijeljena priznanja „Ponos Općine Kalesija“

Općinski načelnik Sead Džafić te sekretar u Organu uprave Mujo Tosunbegović uručili su priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima  završnog razreda  koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu  na kraju školske godine imali odličan uspjeh te novčane nagrade u iznosu od po 100 KM.

Ovo je nešto što smo uveli u mom mandatu i u naredne četiri godine ćemo proširiti ovo priznanje i na učenike srednje škole u Kalesiji, a nadam se da će vijećnici podržati da u budžetu budu još veća sredstva za djecu koja su ponos ne samo Kalesije nego i domovine Bosne i Hercegovine, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

Načelnik je nagrađene učenike pozvao da i dalje uče i svojim znanjem najbolje predstavljaju Kalesiju u svim srednjim školama, ali i fakultetima uz želju da neko od njih bude i budući načelnik općine Kalesija koja je prva krenula sa nagrađivanjem učenika koji su odličnim uspjehom završili svoje školovanje.

Priznanja „Ponos Općine dodijeljena su“

Osnovna škola “Memići” Memići

Bukvić (Sanel) Ajla

Bukvić (Sanel) Anel

Ibralić (Emin) Amina

Kavazović (Avdo) Meliha

Halilović (Samir) Emir

Hodžić (Mustafa) Bakir

Joldić (Muharem) Lejla

Mehanović (Alija) Adnan

Velić (Denis) Amar

Osnovna škola “Vukovije” Vukovije Gornje

Aščić (Asim) Amir

Hukić (Senaid) Nejla

Mehmedović (Asim) Edin

Imamović (Mirzet) Anida

Jukanović (Samir) Senida

Hamidović (Halim) Almira

Jukanović (Ibrahim) Emina

Imamović (Ćazim) Hazim

Alić (Muhamed) Amila

Aščić (Jusuf) Ajla

Hodžić (Mehmed) Halima

Hodžić (Mehmed) Idriz

Kalabaluković (Dževad) Enes

Mešanović (Senad) Elma

Osnovna škola “Kalesija” Kalesija

Baručić (Muharem) Benjamin

Bukvarević (Hazmir) Ilma

Čaušević (Muharem) Irma

Hodžić (Jasmin) Hamza

Islamović (Muharem) Adin

Karić (Fuad) Armin

Mujkić (Jusuf) Belma

Pašalić (Sabahudin) Ajla

Šmigalović (Nedim) Samra

Kadić (Muharem) Mirela

Smajlović (Nermin) Amina

Spahić (Admir) Emir

Hamzić (Amir) Ajla

Hasanović (Suad) Amar

Jahić (Mumin) Dženita

Kurtić (Enver) Amna

Kurtić (Nedžad) Dženan

Nasupović (Rizah) Faris

Novačinović (Zaim) Alen

Novačanović (Huso) Mensur

Sinanović (Senaid) Adna

Tubić (Mujo) Almedin

Zahirović (Muhamed) Kenan

Imamović ((Mehmedalija) Amna

Tahić (Enver) Amra

Smajlović (Mersudin) Amila

Osnovna škola “Rainci Gornji”  Rainci Gornji

Alibašić (Hasan) Anela

Alić (Mirzet) Naida

Barčić (Almir) Alisa

Barčić (Ibrahim) Belmina

Džafić (Samir) Lejla

Fejzić (Sabahudin) Amra

Husejinović (Mersad) Melisa

Husić (Rizo) Smail

Idrizović (Mirnes) Amina

Imamović (Hariz) Ajla

Imamović (Rijad) Merjema

Kadrić (Senad) Kenan

Mešić (Nermin) Amar

Mešić (Nermin) Eldar

Mešić (Admir) Tarik

Zulić (Mirsad) Amila

Zulić (Nurija) Mirzet

Osnovna škola “Tojšići” Tojšići

Mujanović (Fejzulah) Erna

Fatić (Elvir) Lamija

Islamović (Mirza) Amel

Avdibašić (Amir) Amira

Hadžić (Nermin) Harun

Agić (Salih) Dalila

Husić (Seid) Mustafa

Mujanović (Nermin) Suljo

Hasanović (Mevludin) Lejla

Rizvić (Mersudin) Meliha

Avdibašić (Ramiz) Nusreta

Mehanović (Mehmedalija) Melisa

Hadžić (Zaim) Nudžejma

Mešanović (Vehid) Anela

Zejnilović (Rešad) Selma

Merić (Samir) Samra

Sahanić (Dževad) Azra

Mujanović (Teufik) Mirsada

Hujdur (Halil) Ajla

Kuralić (Zikrija) Zerina

Sakić (Hidajet) Namik

Sakić (Sejid) Semina

Hodžić (Ahmed) Adela

Agić (Samir) Tarik

Smajić (Vahid) Velida

Zulić (Miralem) Elma

Mušanović (Damir) Ilma