Dodjela priznanja “Ponos Općine Kalesija” u petak

Obavještavaju se učenici sa područja općine Kalesija koji su tokom cijelog osnovnog obrazovanja na kraju školske godine imali sve odlične ocjene da će dodjela priznanja “Ponos Općine Kalesija” biti održana u petak 24.avgusta sa početkom u 11:00 sati u sali BKC-a “Alija Izetbegović Kalesija”.

učenici Osnovne škole “Tojšići” Tojšići

 • Aščić Amar,
 • Avdulahović Sabina,
 • Hodžić Elma,
 • Hujdur Ismet,
 • Hujdur Ramiza,
 • Kuralić Amela,
 • Sinanović Lejla,
 • Smajić Tarik,
 • Zejnilović Senida,
 • Avdibašić Sakib,
 • Avdić Amra,
 • Ćatić Medina,
 • Ćorsuljić Jasmin,
 • Sakić Amina,
 • Smajić Belma,
 • Smajić Osman,
 • Spahić Derviša,
 • Šišić Melina,
 • Imamović Tarik,
 • Mujanović Ajla,
 • Zulić Ajla,
 • Zulić Amila,
 • Smajić Amina,
 • Avdibašić Elnur,
 • Mujanović Emrah,
 • Sakić Sejdina,
 • Muharemović Arijana,
 • Halili Nermina.

učenici Osnovne škole “Rainci Gornji” Rainci Gornji

 • Alić Nejra,
 • Barčić Mahira,
 • Čamdžić Ahmet,
 • Čamdžić Begajeta,
 • Čamdžić Salim,
 • Đulović Irma,
 • Hadžić Amra,
 • Hasanović Sanela,
 • Idrizović Salih,
 • Javrić Ajla,
 • Kadrić Ajla,
 • Kunić Delila,
 • Mehmedović Lejla,
 • Mešić Adna,
 • Mešić Maid,
 • Musić Eldina
 • Nuhanović Emina,
 • Suljkanović Amina,
 • Suljkanović Selma

učenici Osnovne škole “Memići” Memići

 • Hodžić Ajla,
 • Ahmetović Nirmela,
 • Ajdinović Amina,
 • Krajnović Enisa,
 • Tabalović Adelisa,
 • Ibrić Muharem,
 • Bešlić Najila,
 • Heljić Amra,
 • Suljić Aida,
 • Halilović Merjema.

učenici Osnovne škole “Vukovije” Vukovije

 • Aščić Aldina,
 • Husejnović Elmedina,
 • Muminović Dženita,
 • Šabanović Ajla,
 • Aščić Eldin,
 • Bajrić Edina,
 • Ćatić Almedina,
 • Hatić Ajla,
 • Hodžić Adelisa,
 • Hodžić Amila,
 • Rožnjaković Elma,
 • Rabotić Emrah.

učenici Osnovne škole “Kalesija” Kalesija

 • Alikadić Amila,
 • Mumić Enes,
 • Rakovac Kanita,
 • Kravić Merima,
 • Hrustić Amar,
 • Hodžić Jasmin,
 • Hamzić Vedin,
 • Musić Azmira,
 • Ramić Nurdina,
 • Baručić Ajla,
 • Hajdarević Irma,
 • Halilović Almedin,
 • Ibralić Selma,
 • Mujkić Ajiša,
 • Pezić Benjamin,
 • Alibašić Almedina,
 • Alibašić Enisa,
 • Kurtić Semir,
 • Kamerić Merima,
 • Smajlović Ajla,
 • Šehić Eldin,
 • Bećirović Lejla,
 • Hamzić Omar,
 • Imšić Ajla,
 • Novačinović Kenan,
 • Smajlović Mustafa,
 • Zulić Merima

Priznanje “Ponos Općine Kalesija” dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100 KM.