Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Dodjela priznanja “Ponos Općine Kalesija” u petak

Datum: 21.08.2018. 12:20

Obavještavaju se učenici sa područja općine Kalesija koji su tokom cijelog osnovnog obrazovanja na kraju školske godine imali sve odlične ocjene da će dodjela priznanja “Ponos Općine Kalesija” biti održana u petak 24.avgusta sa početkom u 11:00 sati u sali BKC-a “Alija Izetbegović Kalesija”.

učenici Osnovne škole “Tojšići” Tojšići

 • Aščić Amar,
 • Avdulahović Sabina,
 • Hodžić Elma,
 • Hujdur Ismet,
 • Hujdur Ramiza,
 • Kuralić Amela,
 • Sinanović Lejla,
 • Smajić Tarik,
 • Zejnilović Senida,
 • Avdibašić Sakib,
 • Avdić Amra,
 • Ćatić Medina,
 • Ćorsuljić Jasmin,
 • Sakić Amina,
 • Smajić Belma,
 • Smajić Osman,
 • Spahić Derviša,
 • Šišić Melina,
 • Imamović Tarik,
 • Mujanović Ajla,
 • Zulić Ajla,
 • Zulić Amila,
 • Smajić Amina,
 • Avdibašić Elnur,
 • Mujanović Emrah,
 • Sakić Sejdina,
 • Muharemović Arijana,
 • Halili Nermina.

učenici Osnovne škole “Rainci Gornji”  Rainci Gornji

 • Alić Nejra,
 • Barčić Mahira,
 • Čamdžić Ahmet,
 • Čamdžić Begajeta,
 • Čamdžić Salim,
 • Đulović Irma,
 • Hadžić Amra,
 • Hasanović Sanela,
 • Idrizović Salih,
 • Javrić Ajla,
 • Kadrić Ajla,
 • Kunić Delila,
 • Mehmedović Lejla,
 • Mešić Adna,
 • Mešić Maid,
 • Musić Eldina
 • Nuhanović Emina,
 • Suljkanović Amina,
 • Suljkanović Selma

   učenici Osnovne škole “Memići” Memići

 • Hodžić Ajla,
 • Ahmetović Nirmela,
 • Ajdinović Amina,
 • Krajnović Enisa,
 • Tabalović Adelisa,
 • Ibrić Muharem,
 • Bešlić Najila,
 • Heljić Amra,
 • Suljić Aida,
 • Halilović Merjema.

   učenici Osnovne škole “Vukovije” Vukovije

 • Aščić Aldina,
 • Husejnović Elmedina,
 • Muminović Dženita,
 • Šabanović Ajla,
 • Aščić Eldin,
 • Bajrić Edina,
 • Ćatić Almedina,
 • Hatić Ajla,
 • Hodžić Adelisa,
 • Hodžić Amila,
 • Rožnjaković Elma,
 • Rabotić Emrah.

     učenici Osnovne škole “Kalesija” Kalesija

 • Alikadić Amila,
 • Mumić Enes,
 • Rakovac Kanita,
 • Kravić Merima,
 • Hrustić Amar,
 • Hodžić Jasmin,
 • Hamzić Vedin,
 • Musić Azmira,
 • Ramić Nurdina,
 • Baručić Ajla,
 • Hajdarević Irma,
 • Halilović Almedin,
 • Ibralić Selma,
 • Mujkić Ajiša,
 • Pezić Benjamin,
 • Alibašić Almedina,
 • Alibašić Enisa,
 • Kurtić Semir,
 • Kamerić Merima,
 • Smajlović Ajla,
 • Šehić Eldin,
 • Bećirović Lejla,
 • Hamzić Omar,
 • Imšić Ajla,
 • Novačinović Kenan,
 • Smajlović Mustafa,
 • Zulić Merima

Priznanje “Ponos Općine Kalesija” dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100 KM.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map